ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Факультет менеджменту

Декан факультету: Рябенко Леонід Іванович

тел. (06442) 2-72-81 (секретар)

Розташування – ІІ навчальний корпус, ауд. 317, 319


Підготовку менеджерів вперше в ДонДТУ було розпочато в 1992 році на будівельному факультеті.

В 2001 році підготовка менеджерів велась вже на 5 факультетах будівельному, гірничому, металургійного та машинобудівного виробництва, автоматизації виробничих процесів, економічному).


Декан факультету
доцент, кандидат технічних наук

З метою підвищення якості підготовки майбутніх менеджерів їх навчання у 2001 році було зосереджено на створеному факультеті менеджменту.

Факультет очолив випускник КГМІ 1980 року, к.т.н., доцент, відмінник освіти України Рябенко Леонід Іванович. Під його керівництвом було створено сучасну матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення та інформаційне забезпечення навчального процесу.

Сьогодні на факультеті менеджменту ведеться підготовка за двома напрямками 38.03.02 «Менеджмент» та 45.03.02 «Лінгвістика».

Підготовка у напрямку 38.03.02 «Менеджмент» бакалаврат включає наступні профілі підготовки:

 • Менеджмент організацій;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Логістика;
 • Менеджмент і адміністрування в державних і муніципальних установах.

Підготовка у напрямку 38.04.02 «Менеджмент» магістратура включає наступні магістерські програми:

 • Менеджмент організацій;
 • Міжнародний бізнес;
 • Логістика;
 • Менеджмент і адміністрування в державних і муніципальних установах.

Підготовка у напрямку 45.03.02 «Лінгвістика» бакалаврат включає підготовку за однойменним профілем, а специалитет за фахом 45.05.01 «Переклад і перекладознавство».

Підготовка у напрямку 45.04.02 «Лінгвістика» включає наступні магістерські програми:

 • Теорія і практика перекладу;
 • Теорія і методика викладання іноземних мов і культур.

Лекції та практичні заняття на факультеті проводяться з використанням сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки, проекційної апаратури, мультимедійних засобів тощо). Навчальну базу факультету складають 37 предметних аудиторій, 3 комп’ютерні класи випускних кафедр, лінгафонний кабінет та дві лабораторії. Усі комп’ютерні класи мають доступ до мережі INTERNET.

Навчання на факультеті проводиться на трьох кафедрах, дві з котрих є випускаючими:

Керівництво всіма видами практик (перекладацька, комп’ютерна, управлінсько-економічна, виробнича, переддипломна) здійснюють висококваліфіковані викладачі випускних кафедр. Практики проводяться на базі провідних підприємств Донбаського регіону. Усі дипломні та магістерські роботи виконуються на базі реальних даних, з них близько 20% на замовлення підприємств.

Колектив викладачів та студентів факультету менеджменту протягом останнього десятиріччя активно проводить наукові дослідження. За останні десять років викладачами факультету менеджменту захищено 2 докторські та 19 кандидатських дисертацій (серед них 11 випускниками факультету).

Сфера наукових інтересів факультету охоплює проблеми філології, менеджменту та економіки. Викладачами факультету опубліковано 28 монографій, 19 посібників з грифом МОН України, 1000 статей.

Наукові розробки кафедр факультету широко реалізовані на діючих підприємствах регіону і в навчальному процесі при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Факультет менеджменту займає провідні позиції в університеті зі студентської науково-дослідної роботи. Так, тільки за останні три роки студенти виступили з доповідями на 60 міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях. За результатами наукових досліджень студентів опубліковано понад 280 статей і тез в наукових виданнях. Студенти факультету переможці Республіканських конкурсів науково-дослідних робіт з напрямків «Менеджмент» та «Лінгвістики».

Випускники факультету займають провідні посади на багатьох підприємствах Донбасу, а також близького та дальнього зарубіжжя.
Анонс
Співробітники деканату

 • Коцалап Світлана Олександрівна
  заступник декана з виховної роботи