ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Факультет металургійного та машинобудівного виробництва

Декан факультету: Ізюмов Юрій Вікторович

тел. (06442) 2-51-03 (секретар)

Розташування – V навчальний корпус, ауд. 212, 208


Сайт факультету http://metmash.dstu.education


Факультет ММВ – це нове навчально-науковий структурний підрозділ університету, який був створений в 2013 році в результаті об'єднання двох факультетів - металургійного та механіки. В даний час факультет очолює к.т.н., доцент Ізюмов Юрій Вікторович.

Ізюмов Юрій Вікторович
Декан, доцент,
кандидат технічних наук

Для підготовки висококласних фахівців факультет має потужну матеріальну базу, до складу якої входять сучасні спеціалізовані предметні лабораторії з чинним металургійним і машинобудівним обладнанням, комп'ютерні класи та мультимедійні аудиторії; використовуються сучасні інформаційні технології і програмні ресурси. Робота на сучасному обладнанні дозволяє студентам поряд з хорошою теоретичною підготовкою отримати навички практичної діяльності. Професорсько-викладацький склад факультету вивчає та впроваджує передовий досвід, методики і технології навчання, які використовуються у вищих навчальних закладах Російської Федерації та інших країнах світу.

На факультеті ММВ проводиться підготовка висококласних фахівців за такими спеціальностями: «Металургія чорних металів», «Обробка металів тиском», «Технологічні машини і обладнання», «Технології машинобудування», «Гірські машини і комплекси», «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика».

Факультет здійснює підготовку інженерних кадрів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. Форми навчання: очна та заочна.

Професорсько-викладацький склад протягом багатьох років активно проводить наукові дослідження, які мають велике практичне значення. Результати науково-дослідної роботи колективу знайшли відображення в сотнях публікацій науковців як у нас в країні, так і за кордоном. Видаються монографії і навчальні посібники, на численні винаходи отримані авторські свідоцтва і патенти.

До наукової роботи активно залучаються студенти, які беруть участь в олімпіадах з загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, у конкурсах студентських наукових робіт; спільно з керівниками дипломних проектів публікують наукові статті та отримують патенти.

До складу факультету ММВ входять наступні кафедри:

Випускники факультету можуть працювати в різних галузях промисловості: гірничої, металургійної, гірському машинобудуванні, авіабудуванні, суднобудуванні, автомобілебудуванні, енергетичному машинобудуванні та ін. і займати посади від майстра зміни, начальника дільниці, начальника відділу до генерального директора підприємства. Крім того, магістр може проявити себе у науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах.

Ми пишаємося своїм факультетом і ця гордість підкріплюється конкретними справами і визнанням суспільства!
Анонс