ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Перелік платних послуг

Вартість платних послуг,
які надаються Державним освітнім закладом вищої професійної освіти Луганської
Народної Республіки «Донбаський державний технічний університет»

1.1 Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, учнів, студентів, аспірантів і докторантів. Підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Заочна форма навчання.

1.2 Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано згідно з чинним законодавством:

  • Денна форма навчання. Коледж ДонДТУ
  • Заочна форма навчання. Підготовка молодших спеціалістів. Відокремлений структурний підрозділ «Перевальський технікум» Державного освітнього закладу вищої професійної освіти Луганської Народної Республіки «Донбаський державний технічний університет»

1.3 Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу

1.3.1 Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажувань, підвищення професійної компетентності в іншій формі, які не потребують отримання відповідної ліцензії.

1.5 Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів.

2.12 Розроблення науково-технічної документації.

6.1 Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання.

6.2 Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання:

  • осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі;
  • абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів;
  • осіб, які направлені у відрядження до таких навчальних закладів;
  • осіб, які навчаються в інших освітніх установах і проживають в гуртожитках навчального закладу згідно з рішенням його керівника;
  • працівників інших освітніх установ і організацій.

6.3 Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними в пунктах 6.1 – 6.2, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будівель і приміщень.

7.4 Надання поліграфічних і рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, журналів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розробка поліграфічного дизайну.

7.4.1 Друк, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.

7.9 Здійснення палітурних, брошурувальних робіт.

7.18 Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп'ютерного набору, верстки текстів.

Наказ №458-ОД від 08.05.2018 про затвердження вартості платних послуг
Наказ №433-ОД від 03.05.2018 про затвердження вартості платних послуг
Наказ №299-ОД від 02.04.2018 про зміну у вартості платних послуг
Наказ №180-ОД від 01.03.2018 про зміну у вартості платних послуг
Наказ №50-ОД від 19.01.2018 про зміну у вартості платних послуг
Наказ №926 від 22.12.2017 про затвердження вартості платних послуг
Наказ №673 від 03.10.2017 про затвердження вартості платних послуг
Наказ №372 від 14.06.2017 про зміну у вартості платних послуг
Наказ №129 від 20.03.2017 про зміну у вартості платних послуг
Наказ №57 від 10.02.2017 про затвердження вартості платних послугАнонс