ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Інформаційно-обчислювальний центр

Начальник відділу: Фомін Андрій Ігорович

тел. (06442) 2-79-02, 2-79-01, доп. 12-52

Розташування – головний корпус, каб. 212, 210, 208


Сайт відділу в мережі університету ivc.dstu.education


Фомін Андрій Ігорович
Начальник IОЦ

60-і роки XX століття – час фізиків і ліриків, час великих космічних звершень і час молодості кібернетики.

У 1963 р. за ініціативою завідуючого кафедрою автоматики і телемеханіки проф. Верклова Б.А. була створена лабораторія обчислювальної техніки. Першим керівником лабораторії був доц. Лисюк В.С. Лабораторія складалася з двох груп: група обслуговування ЕОМ «Мінськ-14» (інженери-електроніки) і група програмування (інженери-програмісти). До речі, в СРСР було виготовлено всього 36 ЕОМ «Мінськ-14» і одна з перших моделей була виділена для КГМІ.

20 квітня 1973 р. наказом ректора інституту Юрія Михайловича Воєводіна на базі лабораторії був створений обчислювальний центр (ОЦ) Комунарського гірничо-металургійного інституту. Він складався з п'яти відділів:

  • ЕОМ «Мінськ-32»;
  • АСВТ М-1010;
  • програмування;
  • операторів підготовки даних;
  • студентської обчислювальної лабораторії.

Кузнецов Юрій Валеріанович
Начальник ОЦ

Першим начальником ОЦ став математик-програміст Юрій Валеріанович Кузнецов. Під його керівництвом були розроблені перші підсистеми АСК «Абітурієнт», «Успішність», «Бухгалтерський облік» і багато інших.

Середина 70-х років – початок епохи машин III покоління. У 1975 р. в ауд. 221 першого корпусу була встановлена ЕОМ ЄС-1020, її порядковий номер 12, це була одна з найперших машин в учбових заклади Радянського Союзу. У 1984-1994 рр. обчислювальним центром керував Данчук Павло Олексійович.

90-і роки радикально змінили обличчя обчислювальної техніки. У інституті з'явилися персональні машини фірм IBM і Apple. Перша локальна обчислювальна мережа, перші комп'ютерні класи, перший сервер – це все початок нового етапу розвитку обчислювального центру. З 1994 по 1995 рр. обчислювальним центром керував доц. Гончаров Олег Михайлович.

Данчук Павло Олексійович і Гончаров Олег Михайлович

Лопухов Олександр Семенович
Начальник IОЦ (1995-2014)

З 1995 по 2014 рр. обчислювальним центром керував Лопухов Олександр Семенович.

2000-і - період бурхливого розвитку українського сектора Інтернет (у 1990 р. був зареєстрований український сектор простору Інтернет – домен.ua). Співробітники обчислювального центру Фомін А.І., Бека А.Я., Лопухов О.С. розробляють і створюють перший сайт університету (2005 р.). Зростає кількість комп'ютерів в університеті, розвивається локальна мережа, що об'єднала всі учбові корпуси і гуртожитки. Створюється електронна бібліотека університету, яка зараз повністю комп’ютеризує процеси опису бібліотечного фонду і обслуговування читачів бібліотеки.

З 2015 року відділ ІОЦ очолює Фомін Андрій Ігорович.
Анонс