ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Коледж

Директор: Лісова Наталія Вікторівна

тел. (06442) 2-98-55, 2-49-48, доп. 21-30, 21-29, 21-27

e-mail: kolledzh_pravo@mail.ru

Розташування – VII навчальний корпус, ауд.401, 402


Лісова Наталія Вікторівна В.о. директора коледжу

Історія – це минуле, сучасне, майбутнє. Як писав відомий український поет, етнограф, перекладач М. Т. Рильський:
"Хто не пам’ятає минулого, той не вартий майбутнього".

Історія коледжу починається з 1991 року, коли було прийняте рішення організувати міжгалузевий факультет підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів. Деканом був призначений Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України та МАНЕБ, доктор геолого-мінералогічних наук, проф. Горовой А.Ф.

Пошуки шляхів виживання факультету в нових економічних умовах призвели до необхідності відкриття навчання за тими спеціальностями, які мали попит. Перевагу було віддано підготовці юристів. Так, з 1993 р. почалася підготовка за спеціальністю «Правознавство». Створення і функціонування юридичного факультету також було обумовлене потребою у молодших спеціалістах для органів юстиції, суду, внутрішніх справ, апарату органів держвлади та місцевого самоврядування, юридичної та кадрової служб підприємств, закладів, організацій усіх форм власності й видів господарювання. Неоцінимий внесок у розвиток цієї спеціальності внесли В.М. Дорофєєв, Б.К. Якубович, А.Ф. Горовой, Ткаченко Л.В. Бажаючих отримати юридичну освіту виявилося у декілька разів більше від ліцензійного обсягу у 50 чоловік, тому з 1998 р. обсяг ліцензії було збільшено вдвічі.

Ткаченко Людмила Володимирівна
Директор коледжу (2002-2013)

В 1996 р. з метою вдосконалення керівництва навчальним процесом та методичною роботою факультет підвищення кваліфікації був перетворений в Міжгалузевий центр навчання та перепідготовки спеціалістів (МЦНПС), куди увійшли юридичний факультет та факультет підвищення кваліфікації й перекваліфікації. Директором МЦНПС призначено проф. Горового А.Ф., деканом юридичного факультету – професора Орленка В.І., деканом факультету підвищення кваліфікації й перепідготовки – доцента Халімова В.В.

Навчальна та науково-методична робота центру була спрямована на виконання Закону України «Про освіту» і реалізацію концепції національної освіти, на підготовку висококваліфікованих спеціалістів в сучасних економічних умовах та створення прогресивних технологій освіти.

При центрі були організовані економічний факультет, Ровеньківський, Краснолуцький, Єнакіївський та Лисичанський інженерні факультети, а також Краснодонський навчально-консультаційний центр, котрі після їх становлення перетворилися у самостійні відокремлені структурні підрозділи університету.

Джурелюк Олена Тадеушівна
Директор коледжу (квітень 2013 - листопад 2014)
Структура

Після структурних перетворень період з 1996 по 2002 роки коледж стає підрозділом Донбаського державного технічного університету без права юридичної особи, має у своєму складі юридичне відділення та дві циклові комісії: правознавчих дисциплін, а також гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

В період з вересня 2002 року по квітень 2013 року коледж ДонДТУ очолювала Ткаченко Людмила Володимирівна. З квітня 2013 по листопад 2014 директором коледжу була Джурелюк Олена Тадеушівна. Наразі обов’язки директора коледжу ДонДТУ виконує Лісова Наталія Вікторівна. Біля керма юридичного відділення - Щирий Леонід Олексійович - Заслужений юрист України, член Союзу адвокатів України, спеціаліст вищої категорії, старший викладач коледжу.

На сьогодні педагогічний колектив поповнили нові кадри і він нараховує близько 40 викладачів, з яких більш, ніж 80% працюють на загальноуніверситетських кафедрах або є штатними викладачами коледжу. Також до викладацької діяльності залучаються висококваліфіковані спеціалісти різноманітних організацій та установ, міської прокуратури, органів внутрішніх справ, суду, управління юстиції, податкової міліції. Проводиться значна робота по підвищенню кваліфікації педагогічного персоналу.
Анонс
Співробітники коледжу

  • Лісова Наталія Вікторівна
    В.о. директора коледжу
  • Щирий Леонід Олексійович
    Завідувач юридичного відділення коледжу, Заслужений юрист України, викладач вищої категорії
  • Кривошеєва Наталія Міннулівна
    Старший диспетчер коледжу, секретар учбової частини