ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Науковий центр моніторингу навколишнього середовища

Директор центру: Мороз Володимир Васильович

тел. (06442) 2-52-08

e-mail: nich@dstu.education

Розташування – головний корпус, ауд. 316


Мороз Володимир Васильович
Директор центру

НЦМНС створений наказом ректора ДОУ ВПО ЛНР «ДонДТУ» № 1 від 08.01.2014 р. з метою здійснення наукового моніторингу навколишнього середовища, створення й удосконалення системи промислово-екологічного моніторингу.

Предметом діяльності НЦМНС є наукові дослідження й розробки по затвердженим напрямкам.

Основними науковими напрямками діяльності НЦМНС ДонДТУ є:

1. В області фундаментальних досліджень з найважливіших проблем природничих наук:

 • дослідження, аналіз і прогноз стану атмосферного повітря, поверхневих водних об'єктів, ґрунту, впливу на навколишнє середовище стічних вод підприємств, відходів різного походження й інших факторів;
 • математичне моделювання процесів зміни екологічного стану навколишнього середовища;
 • розробка методичних матеріалів.

2. В області охорони навколишнього середовища:

 • розробка, впровадження й налагодження роботи автоматизованих систем спостереження за станом навколишнього середовища;
 • створення програмно-технічного комплексу для забезпечення роботи системи моніторингу навколишнього середовища;
 • модернізація компонентів і складових систем екологічного моніторингу;
 • інженерно-екологічні дослідження визначення масштабів забруднення навколишнього середовища.

Виконує науково-дослідні й дослідно-технологічні розробки по екологічному моніторингу відповідно затвердженим технічним завданням і програмам.

Проводить розробку й виготовлення науково-технічної документації й надає послуги консультування, видачу рекомендацій через Науково-дослідну частину ДонДТУ.

НЦМНС надає комплекс послуг юридичним особам й особам-підприємцям по складанню й затвердженню наступних нормативних документів:

 1. Звіт по інвентаризації відходів.
 2. Проектів лімітів на утворення й розміщення відходів.
 3. Спеціального дозволу на здійснення операцій у сфері обігу з відходами.
 4. Експертизи ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище).

Державна освітня установа вищого професійного освіти ЛНР «ДонДТУ» зареєстровано як проектна організація, що проводить ОВНС на підставі Постанови Ради Міністрів ЛНР № 02-04/221/15 від 15 липня 2015 р. «Про питання здійснення державної екологічної експертизи в ЛНР».

.
Анонс