ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Первинна профспілкова організація студентів ДонДТУ

Голова ППОС: Кириченко Олександр Олександрович

тел. (06442) 2-30-73, дод. 12-14

Розташування - головний корпус, ауд. 207


Кириченко Олександр Олександрович Голова первинної профспілкової організації студентів

Група в ВКонтакті: https://vk.com/dongtu


Профспілковий комітет студентів ДонДТУ є ровесником університету - спочатку був об'єднаний профком, а в 70-і роки ПКС став окремою організацією. Профком очолювали Шишкін Г. І., В. А. Турпічко, з 1976 р по 1982 р - Антоненко В. І., з 1982 р по 1987 р. - Легкий А. М., з 1987 р по 1989 р - Кравченко Ю. А., з 1989 р по 2006 р - Соркін Г.М., з 2006 р по 2017 г. - Філатов М. А . У 2017р. головою профкому студентів був обраний Кириченко А. А.

Профспілковий комітет студентів - це добровільна профспілкова організація студентів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально - економічних прав та інтересів членів профспілки.

Роль профкому студентів ДонДТУ відбивається в різних нормативно - правових документах: статуті університету, колективній угоді, правилах внутрішнього розпорядку ДонДТУ і студентських гуртожитках ДонДТУ, положеннях про фонд соціального захисту студентів, положенні про комісію із соціального страхування університету та ін.

Основним завданням профспілкової організації є питання захисту соціально-економічних прав та інтересів студентів. Багато чого зроблено для цього: щорічно з 1996 року полягає колективну угоду між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів, в якому регламентуються всі питання, що зачіпають інтереси студентської молоді, створений і використовується фонд соціального захисту студентів, аспірантів, докторантів ДонДТУ. Представники ПКС регулярно беруть участь в засіданнях ректорату та Вченої ради університету.

Студентам сиротам, інвалідам, із малозабезпечених сімей профкомом виявляється першочергове матеріальна допомога. Студентам, що втратили батьків і перебувають під опікою, щодня виділяються кошти на харчування, щорічно надається матеріальна допомога, купується одяг.

Щорічно ПКС закладає в бюджет витрати на проведення культурно-масової та спортивної роботи серед студентів. Культурно-масові та спортивні заходи організовуються профкомом для студентів безкоштовно.

Профком студентів через голів профбюро факультетів регулярно бере участь в засіданнях стипендіальних комісій.

ПКС розглядає питання громадського контролю за санітарно-побутовими умовами проживання в гуртожитках, питання поселення в гуртожитки, співпрацює зі студрадами гуртожитків.

ПКС регулярно повідомляє про свою роботу і рішеннях в засобах масової інформації: в інститутській газеті «Імпульс», в міській газеті «Вогні», обласній газеті «Єдність».
Анонс