ДОЗ ВПО ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

RU UA
Науково-дослідна частина

Начальник НДЧ: Мороз Володимир Васильович

тел. (06442) 2-52-08

e-mail: nich@dstu.education

Розташування – головний корпус, ауд. 316


Науково-дослідна частина була створена на базі науково-дослідного сектора наказом ДГМІ (на теперішній час ДонДТУ) від 23 лютого 2001 року № 12-н.

Мороз Володимир Васильович
Начальник науково-дослідної
частини

Наукова та науково-технічна діяльність в Донбаському державному технічному університеті (ДонДТУ) є невід’ємними складовими освітянської діяльності і здійснюються з метою забезпечення розвитку економіки та інтеграції вищої освіти в європейський науково-освітній простір. Якість вищої освіти і наукової роботи – вирішальний фактор європейської привабливості та конкурентоспроможності.

Поряд з підготовкою кадрів для найважливіших галузей народного господарства на кафедрах і в лабораторіях ДонДТУ проводяться науково-дослідні роботи як фундаментального, так і прикладного характеру. Вчені університету широко залучають студентів до виконання НДР і до творчої діяльності, прищеплюючи їм смак до наукового пошуку.

Зусилля вчених ДонДТУ спрямовані як на вирішення проблем сьогодення, так і на розробку нових технологій, машин і апаратів, здатних значно полегшити працю гірників, металургів, будівельників і машинобудівельників, зробити існуючі агрегати більш продуктивними, підвищити якість продукції. Багато науково-дослідних робіт вчених університету відразу ж після їхнього завершення знаходять застосування в різних галузях економіки.

Загальне керівництво науковими дослідженнями в ДонДТУ здійснює проректор з наукової роботи.

До науково-дослідних підрозділів університету відносяться: науково-дослідна частина, науково-дослідний проектно-конструкторський інститут "Параметр", Центр лазерно-оптичних вимірювань "Оріон", Науковий центр моніторингу навколишньої середи (НЦМНС).

Основним завданням наукових структурних підрозділів ДонДТУ є виконання наукових досліджень з ряду профільних для університету наукових напрямків, серед інших варто відзначити:

 • удосконалення техніки та технології видобутку вугілля і його комплексного використання, проведення і укріплення гірських виробок;
 • знепилення повітря в робочих зонах;
 • функціонально-вартісний аналіз роботи вугільних шахт;
 • прогноз динаміки метановиділення на виїмкових дільницях;
 • охорона навколишнього середовища;
 • створення систем очищення мастильних матеріалів і рідин від шкідливих домішок;
 • використання вторинних ресурсів в агломераційному виробництві;
 • удосконалення технології виробництва чавуну, сталі, прокату;
 • автоматизація технологічних процесів і електромеханічних систем;
 • створення станції лазерно-локаційного спостереження за штучними супутниками Землі;
 • енергозбереження;
 • розробка пристроїв низькотемпературного індукційного нагрівання тощо.

Очолюють вищезазначені напрямки провідні вчені університету: доктори наук, професори – Г.Г. Литвинський, О.М. Новохатський, З.Л. Фінкельштейн, Н.В. Гришко, кандидати технічних наук, професори – О.І. Мотченко, кандидати технічних наук, доценти – В.В. Калюжний, В.В. Мурга, С.В. Куберський, В.Г. Ларченко, Л.І. Рябенко та інші.
Анонс